Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti TANEČNÍ ŠKOLA HES, z. s., se sídlem Tigridova 1497/7, 140 00 Praha 4, IČO 270 580 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka L 17514 (dále jen “provozovatel”). Taneční škola Hes poskytuje služby výuky tance a poskytování prostor pro taneční akce.
 • Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Taneční školou Hes a účastníky kurzů, tanečních lekcí a jakýchkoliv další akcí pořádaných Taneční školou Hes (dále jen “účastníci” nebo “účastník”).

II. Obecná pravidla konání kurzů

 • Taneční škola Hes si vyhrazuje právo na změnu času, místa konání kurzu nebo lektorů, a to před začátkem kurzu.
 • Do tanečních sálů je vstup povolen pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci.
 • V kurzech pro mládež je u pánů povinný oblek a motýlek nebo kravata.
 • V tanečních kurzech pro dospělé a vysokoškoláky je vhodné společenské oblečení, u pánů však nevyžadujeme sako, ani kravatu/motýlka. Jak se nejlépe obléci do tanečních kurzů uvádíme na této stránce
 • Z prostorových a estetických důvodů využívejte k úschově svých věcí místa k tomu určená. Je-li v místě výuky k dispozici šatna, odkládejte své svrchní oděvy i svá zavazadla v těchto šatnách (vyjma dámských kabelek a cenných věcí).
 • Klient bere na vědomí, že se taneční lekce kurzu účastní výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí, a že je povinen náležitě posoudit, zda mu jeho zdravotní stav a kondice umožňují účast na této lekci.
 • V průběhu kurzů a ostatních akcí Taneční školy Hes mohou být pořizovány audiovizuální záznamy. Tyto materiály slouží k marketingovým účelům Taneční školy Hes, a to zejména na sociálních sítích a vlastních webových stránkách. Za pořizování fotografií a videí nenáleží účastníkovi finanční odměna ani jiná náhrada. Účastník může vyjádřit nesouhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů své osoby.
 • Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného

III. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

 • Nabídka kurzů Taneční školy Hes je zveřejňována na webu www.tanecniskola.cz. Tato nabídka není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až vyplněná a odeslaná přihláška na vybraný kurz.
 • Přihláška do kurzu probíhá elektronicky prostřednictvím webových stránek Taneční školy Hes. Po odeslání přihlášky do kurzu obdrží účastník potvrzovací e-mail s informacemi o kurzu, vč. platebních údajů. V okamžiku, kdy účastník obdrží od Taneční školy Hes tento potvrzovací e-mail, dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Taneční školou Hes a účastníkem.
 • Předmětem smluvního vztahu je závazek Taneční školy Hes zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle nabídky kurzů či pronájmu prostor a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Taneční škole Hes sjednanou cenu.
 • Odesláním řádně vyplněné přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

IV. Průběh tanečního kurzu

 • Každý přihlášený účastník obdrží na první lekci kurzu, do kterého je přihlášen, průkaz (kartičku), která opravňuje ke vstupu do lekcí a budov. Průkaz je vázaný na osobu a je nepřenosný. Průkaz je nutné nosit na každou lekci s sebou, a to zejména v případě Náhrad lekcí (bod 6 Všeobecných obchodních podmínek).
 • Na každé lekci dostane účastník při vstupu do sálu (v případě kurzů v Dancers’ Clubu a Prague Dance Centre na recepci) do svého průkazu razítko.
 • Docházka do lekcí kurzu je zájmem klienta. Neúčastí na lekcích nevzniká klientovi nárok na kompenzaci těchto lekcí ze strany provozovatele.
 • Pokud si nejste kurzem jistí, umožňujeme lekci vyzkoušet, a to za poplatek hrazený hotově přímo na lekci. Výše poplatků pro jednotlivé kurzy dle tabulky níže. V případě, že se následně rozhodnete kurz absolvovat a uhradit jej celý, bude vám tato částka z celkové ceny odečtena.
 • V rámci dětských kurzů poskytujeme první lekci kurzu zdarma. Pro využití této nabídky je z důvodu kapacity nutné být v kurzu přihlášen a do poznámky v přihlášce pak uvést zájem o využití zkušební lekce.
 • Tyto lekce probíhají pouze v prvním týdnu zahájení kurzu, pokud není uvedeno jinak.

V. Rušení lekcí ze strany Taneční školy Hes

 • Termíny a časy lekcí se řídí rozvrhem stanoveným před začátkem kurzu a průběžně aktualizovaným v kalendáři právě probíhajících kurzů na webových stránkách Taneční školy Hes.
 • Aktuální informace a případné změny ohledně konání jednotlivých lekcí jsou komunikovány v aktualitách na webových stránkách. Účastníci kurzu jsou povinni tyto aktuální informace průběžně sledovat a se změnami se včas seznámit.
 • Pokud dojde ke zrušení lekce z provozních, organizačních důvodů provozovatele, nebo zdravotních důvodů lektora, všichni účastníci v daném kurzu jsou o této skutečnosti bezprostředně informováni e-mailem, v urgentních situacích obdrží všichni přihlášení účastníci kurzu SMS zprávu. Mimo to jsou tyto aktuality zveřejňovány také na sociálních sítích a webu.
 • Ve výjimečných případech změny termínu, času či místa konání lekce nebo kurzu není tato skutečnost důvodem k předčasnému ukončení kurzu s nárokem na vrácení platby.

VI. Nahrazování lekcí

 • Pokud se nemůžete své lekce zúčastnit, není třeba tuto skutečnost nahlašovat.
 • Nahrazovat lekce je možné bez předchozí dohody.
 • Nahrazovat lekce je možné pouze v tomtéž semestru, ve kterém kurz, do kterého je účastník přihlášen, probíhá.
 • Na poskytnutí náhradních lekcí nevzniká účastníkovi nárok, provozovatel může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat dle kapacity kurzů nebo z dalších provozních důvodů.
 • Pokud to kapacita kurzu umožňuje, je možné jednotlivé lekce zakoupit samostatně, a to dle následujícího ceníku:

kategorie kurzu

cena 1 lekce

děti

200 Kč

ladies

200 Kč

dospělí a vysokoškoláci

250 Kč

salsa, bachata, zouk

250 Kč

moderna

200 Kč

VII. Stornopodmínky

 • Výše stornopoplatku se odvíjí od důvodu zrušení účasti na kurzu.
 • Po zahájení kurzu (datum 1. lekce kurzu) kurzovné nevracíme. Výjimku lze po vzájemné dohodě uznat z důvodu zdravotní indispozice na straně účastníka (onemocnění, zranění), a to na základě potvrzení od lékaře. Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, v žádném případě je nelze nárokovat zpětně, po skončení kurzu.

VII.1 Základní taneční kurzy pro mládež

 • Při zrušení účasti je případně uhrazená záloha nevratná.
 • Při zrušení ze zdravotních důvodů na základě potvrzení od lékaře je stornopoplatek 10 % ze zaplacené ceny.
 • Při zrušení účasti z ostatních důvodů do 31. 8. (roku, ve kterém je plánováno zahájení kurzu) je stornopoplatek 30 % ze zaplacené ceny.
 • Při zrušení účasti po 31. 8. (roku, ve kterém je plánováno zahájení kurzu) je stornopoplatek 50 % ze zaplacené ceny.

VII.2 Ostatní taneční kurzy

 • Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů před zahájením kurzu je stornopoplatek 10 % ze zaplacené ceny, nebo možnost přesunu na další období (semestr).
 • Při zrušení účasti před zahájením kurzu z jiných, než zdravotních důvodů, je stornopoplatek 20 % ze zaplacené ceny. 
 • V odůvodněných případech a po vzájemné dohodě lze přesunout účast do následujícího období, týká se i části kurzu.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2021.

Taneční škola Hes si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek.

Vaše nastavení souborů cookie

Nezbytné
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Preferenční
Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého obsahu. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Statistické
Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z procházení webu našim zákazníkům.

Reklamní
Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zásady používání souborů cookie